logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Biodiverzitet Gledićkih planina na teritoriji grada Kragujevca
Nacionalni

„Biodiverzitet Gledićkih planina na teritoriji grada Kragujevca“, 2013 – 2015., finansiran od starne Fonda za zaštitu životne sredine i održivi razvoj grada Kragujevca. Rukovodilac projekta Filip Vukajlović. Nosilac projekta – Ekološko istraživačko društvo „Mladen Karaman“ Kragujevac.