logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci
Nacionalni

„Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci“, III41010, 2010-2014., finansiran od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rukovodila projekta doc. dr Snežana Marković. Nosilac projekta – Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu.