logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena
Nacionalni

„Agrobiodiverzitet i korišćenje zemljišta u Srbiji: integrisana procena biodiverziteta ključnih grupa artropoda i biljnih patogena“, 043001, finansiran od Ministarstva prosvete i nauke, 2011-2014. Rukovodilac projekta – redovni profesor dr Željko Tomanović. Nosilac istraživanja – Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, B kategorija.