logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Istraživanje i promocija biodiverziteta jezera u Šumaricama radi njegovog očuvanja i održivog razvoja
Nacionalni

„Istraživanje i promocija biodiverziteta jezera u Šumaricama radi njegovog očuvanja i održivog razvoja“ – finansiran od strane Fond za zaštitu životne sredine Grada Kragujevca (ugovor br. 400-1070/11-V od 29.07.2011.); april 2011. - april 2012. Rukovodilac doc. dr Snežana Simić. Nosilac projekta - Ekološko istraživačko društvo „Mladen Karaman“ Kragujevac.