logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Biodiverzitet terestričnih ekosistema Šumadije
Nacionalni

“Biodiverzitet terestričnih ekosistema Šumadije”, br. 133005, finansiran od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije, 2005. godine. Rukovodilac projekta – docent dr Bela Blesić. Nosilac istraživanja – Institut za biologiju i ekologiju, Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu, B kategorija.