logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Biomonitoring i ekološka zaštita akumulacionih jezera za vodosnabdevanje Kragujevca
Nacionalni

“Biomonitoring i ekološka zaštita akumulacionih jezera za vodosnabdevanje Kragujevca” – projekat 1252 Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije; 2002-2005. Nosilac projekta Institut za biologiju i ekologiju PMF-a u Kragujevcu. Rukovodilac projekta prof. dr Ljiljana Čomić.