logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Taksonomska, biogeografska i autekološka istraživanja flore i faune
Nacionalni

„Taksonomska, biogeografska i autekološka istraživanja flore i faune“; 1996– 2000., projekat 03E28 Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije; nosilac projekta Institut za biologiju PMF-a u Novom Sadu; Rukovodilac projekta prof. dr Smiljka Šimić;