logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Istraživanje i promocija biodiverziteta jezera u Šumaricama u cilju njegovog očuvanja i održivog razvoja
Nacionalni

- (2011) Istraživanje i promocija biodiverziteta jezera u Šumaricama u cilju njegovog očuvanja i održivog razvoja, ugovor br. 400-1070/11-V (Grad Kragujevac, Fond za zaštitu životne sredine) - rukovodilac i koordinator projekta.