logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Reverzni inženjering i izrada prototipa ručice
Projekti sa preduzećima

Reverzni inženjering i izrada prototipa ručice, Metalac posuđe, 2013