logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Simulacija i analiza procesa oblikovanja opružnog kontakta
Projekti sa preduzećima

Simulacija i analiza procesa oblikovanja opružnog kontakta, Metalka Majur, 2012