logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Projektovanje koračnih alata za izradu delova od lima pojačane čvrstoće
Projekti sa preduzećima

Projektovanje koračnih alata za izradu delova od lima pojačane čvrstoće, Unimet, Kać, 2011