logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Analiza kovanja tela zgloba i optimizacija tehnologije
Projekti sa preduzećima

Analiza kovanja tela zgloba i optimizacija tehnologije, Fabrika automobilskih delova, 2010