logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Optimizacija izvlačenja monobloka sudopere od feritnog čelika
Projekti sa preduzećima

Optimizacija izvlačenja monobloka sudopere od feritnog čelika, Metalac INKO,  2008-2009