logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Reverzni inženjering ploče razmenjivača toplote i simulacija oblikovanja lima
Projekti sa preduzećima

Reverzni inženjering ploče razmenjivača toplote i simulacija oblikovanja lima, Budućnost, 2008