logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Modeliranje procesa toplog istiskivanja Al profila kroz komornu matricu
Projekti sa preduzećima

Modeliranje procesa toplog istiskivanja Al profila kroz komornu matricu, SCGM,   2008