logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Simulacija procesa valjanja profila za projektovanje mašine
Projekti sa preduzećima

Simulacija procesa valjanja profila za projektovanje mašine, Milanović inženjering, 2007