logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Projektovanje alata za bočno profilisanje crepnih panela
Projekti sa preduzećima

Projektovanje alata za bočno profilisanje crepnih panela, Metalprodukt, 2007