logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Primena numeričke simulacije za procenu kvaliteta oblikovanja cevi
Projekti sa preduzećima

Primena numeričke simulacije za procenu kvaliteta oblikovanja cevi, Jucit invest, 2007