logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Master in Remote Control
Međunarodni

Master in Remote Control, WUS AUSTRIA MSDP project, (2009 - 2010)