logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Projektovanje i razvoj prototipa četvoroosne numerički upravlјane mašine za navarivanje
Nacionalni

Projektovanje i razvoj prototipa četvoroosne numerički upravlјane mašine za navarivanje, nosilac projekta Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu, program inovacione delatnosti utvrđenom za 2011. godinu Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije, broj projekta 451-03-00605/2012-16/25