logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona
Nacionalni

Istraživanje, razvoj i primena programa i mera energetske efikasnosti elektromotornih pogona, rukovodilac projekta M. Bjekić, nosilac projekta Tehnički fakultet u Čačku, Program tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, oblast Energetika, rudarstvo i energetska efikasnost, broj projekta TR33016, (2011-2014)