logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Nova tehnička rešenja i trendovi u izvođenju nastave iz grupe predmeta elektrotehničke struke
Nacionalni

Nova tehnička rešenja i trendovi u izvođenju nastave iz grupe predmeta elektrotehničke struke, u okviru Programa reforme srednjeg stručnog obrazovanja i Evropske agencije za rekonstrukciju (CARDS project).