logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Primena višeparametarskih simulacionih modela radi analize energetske efikasnosti ponašanja tipskih školskih zgrada
Nacionalni

Primena višeparametarskih simulacionih modela radi analize energetske efikasnosti ponašanja tipskih školskih zgrada, nosilac projekta Tehnički fakultet uČačku, projekat iz nacionalnog programa Energetske efikasnosti EE813-200A, (2003-2006)