logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu 

 

 

 

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu (www.bsokg.kg.ac.rs ) osnovana je u okviru TEMPUS projekta WBCInno (www.wbc-inno.kg.ac.rs ), po odluci Saveta univerziteta od 29. Aprila 2014. godine, sa ciljem da se istraživački i inovativni potencijal univerziteta učine dostupnim poslovnom okruženju i da se podrži razvoj ideja istraživača i studenata. Kancelarija svoje aktivnosti realizuje u okviru Kooperativnog trening centra Univerziteta u Kragujevcu (www.ctc.kg.ac.rs ) sa sedištem na Fakultetu inženjerskih nauka, Objekat A-P-31, ul. Sestre Janjić 6. 

 

Osim mapiranja potencijala univerziteta, njegove prezentacije u okviru Kataloga (printani i online), osoblje Kancelarije je uključeno u razvoj i održavanje kolaborativne platforme za upravljanje inovacijama (www.ukginno.datastation.com ) za prikupljanje i razvoj ideja i preduzetničkih poduhvata u univerzitetskom okruženju. Kroz razvoj partnerstva sa organizacijama za podršku inovacijama (Biznis Inkubatori, Inovacioni centri, Naučno tehnološki parkovi, Investitori) BSO će se podržati najbolje ideje u njihom putu ka tržištu. 

 


Ciljevi Kancelarije

 

 


Delatnosti Kancelarije

 

 

 

 

Odluka o osnivanju Kancelarije za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu