logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj i istraživanja hibridnog ravnog prijemnika Solarne energije za toplotnu i elektroenergetsku konverziju
Nacionalni

Razvoj i istraživanja hibridnog ravnog prijemnika Solarne energije za toplotnu i elektroenergetsku konverziju, EE708-1 003B (2003-2005)