logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Program uvođenja i praćenja efekata primene merača količine toplote u sistemu centralnog grejanja u Kragujevcu
Nacionalni
NPEE403-109A