logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Unapređenje konkurentnosti srpskih preduzeća kroz transfer novih tehnologija i podršku inovacijama
Međunarodni

Improvement of the competitiveness of enterprises in Serbia through new technologies transfer and support of innovations, GIZ, 83124094, 2012-2013 www.ctc.kg.ac.rs