logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Metode modeliranja biomehaničkih sistema sa primenom u medicini,
Nacionalni
Projekat OI144028 (u toku). Finansiran od Republičkog ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Rukovodilac projekta - prof. dr Miloš Kojić. 2006. - 2010. Nosilac istraživanja - Mašinski fakultet u Kragujevcu.