logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj kompjuterskih modela i softvera za modeliranje i simulacije iz oblasti opšteg i biomedicinskog inženjeringa
Nacionalni
Projekat TR6209. Finansiran od Republičkog ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Rukovodilac projekta - prof. dr Miloš Kojić. Nosilac istraživanja - Mašinski fakultet u Kragujevcu.