logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Transport biološki aktivnih molekula u fiziološkim membranama
Nacionalni
Projekat OI1246. Finansiran od Republičkog ministarstva za nauku i tehnološki razvoj, 2001 - 2005. Rukovodilac projekta - prof. dr Mirko Rosić. Nosilac istraživanja - Medicinski fakultet u Kragujevcu.