logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj metoda i softvera za numerička i eksperimentalna istraživanja iz oblasti biomedicinskih nauka
Nacionalni

Projekat SANU. Finansiran od Republičkog ministarstva za nauku i tehnologiju, 1997 - 2000. Rukovodilac projekta - prof. dr Miloš Kojić. Nosilac istraživanja - Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Kragujevcu.