logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj niskopodnog gradskog autobusa
Projekti sa preduzećima

Razvoj niskopodnog gradskog autobusa u saradnji sa INN Vinča, Centar  za vozila, za potrebe fabrike ‚‚FAP’’, Priboj