logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj teretnog vozila formule 4x4
Projekti sa preduzećima

Razvoj teretnog vozila formule 4x4, za potrebe fabrike ‚‚Zastava kamioni’’