logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj i realizacija elektro hidrauličkog dvokomponentnog pulzatora
Projekti sa preduzećima

Razvoj i realizacija elektro hidrauličkog dvokomponentnog pulzatora sa Institutom Mihajlo Pupin za potrebe preduzeća ‚‚Metaloprerada’’, Užice