logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Kinetika i mehanizam reakcija Au(III), Pt(IV) i Ru(II/III) kompleksa i nekih biomolekula
Međunarodni

Kinetika i mehanizam reakcija Au(III), Pt(IV) i Ru(II/III) kompleksa i nekih biomolekula, Bilateralni projekat Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije i DAAD Republike Nemačke, (2011-2012)