logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Teorijska i eksperimentalna istraživanja u mikrodozimetriji i radioekologiji
Nacionalni

Teorijska i eksperimentalna istraživanja u mikrodozimetriji i radioekologiji, ON 141025