logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj anatomskog modela za simulaciju širenja pobuda u kompleksnom sistemu elektro-kardio-biomehanike
Međunarodni

Razvoj anatomskog modela za simulaciju širenja pobuda u kompleksnom sistemu elektro-kardio-biomehanike, Bilateralni projekat, Srbija - Grčka