logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj metoda i softvera za modeliranje elektromagnetnog polja prilikom funkcionalne elektrostimulacije na ruci
Međunarodni

Razvoj metoda i softvera za modeliranje elektromagnetnog polja prilikom funkcionalne elektrostimulacije na ruci, Ugovor sa Integrated Microsystems Austria. (2007-2009)