logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Specifični kompjuterski model koronarnih arterija kod pacijenta i predviđanje nastanka i razvoja arterosklerotičkog plaka
Međunarodni

Specifični kompjuterski model koronarnih arterija kod pacijenta i predviđanje nastanka i razvoja arterosklerotičkog plaka Bilateralni projekat, Srbija - Španija (2011 - 2012)