logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Rаzvoj energetski efikаsnog postrojenjа zа gаsifikаciju i kogenerаciju čvrste biomаse
Nacionalni

Rаzvoj energetski efikаsnog postrojenjа zа gаsifikаciju i kogenerаciju čvrste biomаse (2011- )