logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Magneto PIM Fabrication of Complex Shaped, Magnetically Soft and Hard Parts Using PIM
Međunarodni

Magneto PIM Fabrication of Complex Shaped, Magnetically Soft and Hard Parts Using PIM, Fotec Wiener Neustadt