logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj i primena rekuperativnog razmenjivača toplote u mehanički abrazivnim sredinama
Nacionalni

Gašić M., Karamarković V., Savković M., Marašević M., Karamarković R., Marković G.: „Razvoj i primena rekuperativnog razmenjivača toplote u mehanički abrazivnim sredinama“ Projekat finansiran od Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, Mašinski fakultet, Kraljevo 2002.