logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Povećanje energetske efikasnosti postrojenja za proizvodnju toplotne energije pomoću automatskog upravljanja
Nacionalni
Nedić N., Karamarković V., Filipović V., Marašević M., Karamarković R.: „Povećanje energetske efikasnosti postrojenja za proizvodnju toplotne energije pomoću automatskog upravljanja“, Evidencioni broj: TR 33026, (2011.-2014.)