logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Razvoj energetski efikasnog postrojenja za gasifikaciju u kogeneraciju čvrste biomase
Nacionalni
Karamarković V., Nedić N., Filipović V., Lazarević A., Marašević M., Karamarković R.: „Razvoj energetski efikasnog postrojenja za gasifikaciju u kogeneraciju čvrste biomase“, Evidencioni broj: TR 33027, (2011.-2014.)