logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Energetska efikasnost u Srbiji
Međunarodni
Realizacija projekta „Energetska efikasnost u Srbiji" (projekat finansira Svetska banka) kao Predsednik i član Odbora za upravljanje Projektom prema Rešenju ministra rudarstva i energetike broj 119-01-42/2009-08 od 3.06.2009. godine.