logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Studija o izgradnji kapaciteta Republike Srbije u oblasti strateškog planiranja u energetskom sektoru
Međunarodni
Realizacija projekta broj 2070413 „Studija o izgradnji kapaciteta Republike Srbije u oblasti strateškog planiranja u energetskom sektoru". Prof. Karamarković je bio predsednik Odbora za upravljanje projektom (rešenje ministra rudarstva i energetike broj 401-00-00015/2008-08 od 23.03.2008. godine). Projekat je realizovan u periodu od 2008. do 2010. godine.