logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Novo rešenje modularne metalne spratne garaže
Nacionalni
Novo rešenje modularne metalne spratne garaže, Inovacioni projekat br. 451-01-02960/2006-09