logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Istraživanje i razvoj novih generacija zuba kašike rotornih bagera i bagera vedričara
Nacionalni
Istraživanje i razvoj novih generacija zuba kašike rotornih bagera i bagera vedričara, Projekat tehnološkog razvoja br. TR 14038