logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Istraživanje i razvoj novih koncepcija veza okretne i neokretne konstrukcije mašina transportne i građevinske mehanizacije
Nacionalni
Istraživanje i razvoj novih koncepcija veza okretne i neokretne konstrukcije mašina transportne i građevinske mehanizacije, Projekat tehnološkog razvoja br. TR 35038