logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Kragujevcu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Kragujevcu

CTC UNIKG tempus
Serbian English
Automotive Training Centre for Central Serbia (ATC)
Međunarodni
IPA projekat, Automotive Training Centre for Central Serbia (ATC), (2011-2012) (Regionalni)